Gambar Via: maitreyavoice.com

Pengertian, Ciri-Ciri, dan Contoh Gurindam

Posted on

Pengertian, Ciri-Ciri, dan Contoh Gurindam – Pengertian gurindam secara eksplisit yaitu karya sastra melayu lama yang berupa puisi di mana terbagi dalam dua baris kalimat dan mempunyai rima atau sajak yang sama. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gurindam yaitu sajak dua baris yang memuat petuah atau nasihat.

Jika ingin dikilas balik lebih dalam, pada intinya gurindam datang dari India. Yang mana berasal dari kata Karimdam yang artinya asal mula atau perumpaan. Di mana baris pertama memuat soal, pertanyaan atau perjanjian. Sedangkan baris kedua memuat jawaban atau hasil dari baris pertama tadi.

Apa arti yang terdapat pada gurindam? Inti dari gurindam yaitu kalimat sebab-akibat serta biasanya memuat nasihat dan peringatan supaya manusia hidup dengan jujur serta lurus. Pesan moral inilah yang terdapat di dalam tiap bait gurindam.

Ciri-Ciri Gurindam

Gambar Via: sk.anawalls.com
  • Gurindam terbagi dalam dua baris setiap baitnya
  • Setiap baris mempunyai jumlah kata kurang lebih 10-14 kata
  • Setiap baris mempunyai hubungan sebab-akibat
  • Setiap baris mempunyai rima atau bersajak A-A, B-B, C-C, dan sebagainya
  • Isi atau arti dari gurindam ada pada baris kedua.
  • Isi gurindam umumnya berbentuk nasihat, filosofi hidup atau kata-kata mutiara.

Jenis Gurindam Bersumber pada Barisnya

Apabila dilihat dari baris, gurindam bisa dibedakan jadi 5 jenis. Berikut ini penjelasan serta contohnya:

Contoh Gurindam Berkait

Gurindam berkait yaitu gurindam yang mana kalimat di baris pertama terkait erat dengan kalimat baris selanjutnya. Misalnya:

Contoh 1

Jika kamu ingat selamat dunia dan akhirat.
Maka bersegera bertaubat sebelum ajal menjemput.

Penjelasan: Contoh gurindam di atas menerangkan kalau hidup di dunia ini cuma sebentar. Dan pada akhirnya ruh akan meninggalkan jasad, maka tiadalah harta yang dapat dibawa melainkan amal. Oleh sebab itu saat sebelum ruh meninggalkan jasad, maka cepatlah bertaubat baik dalam kondisi sakit maupun sehat.

Contoh 2

Barang siapa yang tidak mengenal Al Qur’an.
Maka sesatlah hidupnya bagaikan hidup tanpa tujuan.

Penjelasan: Maknanya yaitu Al Qur’an adalah petunjuk, pembeda serta penuntun hidup di dunia serta akhirat. Jika hati sudah jauh dari Al Qur’an, maka tidak ada yang bisa dijadikan penolong selama di dunia ataupun di akhirat

Contoh 3

Sebelum berbicara pikir dahulu.
Agar tak melukai hati temanmu.

Penjelasan: Gurindam di atas menjelaskan pada kita bahwa dalam berkomunikasi harus dengan perkataan yang baik tanpa menyinggung perasaan lawan bicara. Dilarang bercanda maupun memfitnah atau memojokkan lawan bicara.

Contoh 4

Kalau berbicara semaumu .
Tentulah banyak orang yang membencimu.

Contoh Gurindam Berangkai

Disebut dengan berangkai yaitu karena bentuk gurindam yang mempunyai kata yang sama di tiap baris pertama baitnya. Contoh:

Contoh 1

Jika bekerja tidak behati lurus.
Jika bekerja tidak berhati tulus.

Maka pikiran akan mudah tergerus.
Pikiran tak karuan dan tubuh menjadi kurus.

Contoh 2

Temukan apa yang dimaksud sahabat.
Temukan apa yang dimaksud maksiat.

Janganlah menjadi orang yang memelas.
Nanti kamu menjadi orang yang malas.

Contoh Gurindam Serangkap 2 Baris

Gambar Via: pixabay.com

Gurindam serangkap 2 baris yaitu gurindam yang cuma terbagi dalam dua baris saja. Contoh:

Contoh 1

Siapa tak shalat.
Maka Allah akan melaknat.

Contoh 2

Ketika muda giat belajar.
Masa tua menjadi pengajar

Contoh 3

Hendaklah peliharakan kaki,
Daripada berjalan yang membawa rugi.

Contoh Gurindam Serangkap 4 Baris

Gurindam serangkap 4 baris yaitu gurindam yang terbagi dalam 4 baris. Contoh:

Contoh 1

Apabila selalu mencela orang.
Tandanya dia bermain curang.

Jika Anda bermain curang.
Tentulah lawan menjadi berang.

Contoh 2

Barang siapa tinggalkan sholat.
Akan menuntun ke perbuatan maksiat.

Barang siapa melakukan perbuatan maksiat.
Pasti akan disiksa di akhirat.

Contoh 3

Jika bekerja tidak berhati lurus.
Pikiran akan menjadi tergerus.

Jika pikiran selalu tergerus.
Pikiran tak karuan tubuh menjadi kurus.

Contoh Gurindam Bebas (Tidak Terikat)

Gurindam bebas yaitu gurindam yang tidak terikat jumlah barisnya. Contoh:

Contoh 1

Apabila dengki sudah merasuki hati.
Tak akan pernah hilang hingga nanti.

Apabila kelakuan baik berbudi .
Hidup menjadi indah tak akan merugi.

Apabila hidup selalu berbuat baik.
Tanda dirinya berhati cantik

Contoh 2

Barang siapa tidak takut tuhan.
Hidupnya tidak akan bertahan.

Barang siapa tidak pernah puasa.
Hidupnya akan penuh dosa.

Barang siapa meninggalkan sholat.
Berarti dia berbuat maksiat.

Barang siapa tidak pernah mengeluarkan zakat.
Hartanya tidak akan mendapat berkat.

Barang siapa yang mampu melaksanakan haji.
Tentulah orangnya patut dipuji.

Contoh 3

Apabila mata terjaga.
Hilanglah semua dahaga.

Apabila kuping tertutup handuk.
Hilanglah semua kabar buruk.

Apabila mulut terkunci rapat.
Hilanglah semua bentuk maksiat.

Apabila tangan tidak terikat rapat.
Hilanglah semua akal sehat.

Apabila kaki tidak menapak.
Larilah semua orang serempak

Contoh 4

Dengan orang tua jangan pernah melawan.
Kalau tidak mau hidup berantakan.

Jagalah hati jagalah lisan.
Agar kau tidak hidup dalam penyesalan.

Sayangilah orang tua dengan sepenuh hati.
Itulah cara menunjukan bakti.

Teruslah menyakiti diri sendiri.
Kelak kau akan mati berdiri

Jenis Gurindam yang Bersumber pada Isi Pesan

Gambar Via: kerispapan.blogspot.co.id

Contoh Gurindam Nasihat

Gurindam nasihat yaitu gurindam yang memuat beberapa nasihat. Berikut ini contoh gurindam nasihat:

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan