contoh-surat-kuasa-

Surat Kuasa: Contoh dan Cara Menentukan Penerima Kuasa

Posted on

Surat kuasa yaitu dokumen legal yang dipakai oleh seorang untuk memberi kuasa dengan cara tercatat pada orang lain dalam membuat ketentuan atas nama orang itu berkaitan dengan masalah keuangan, kesehatan, pribadi, atau kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hukum. Surat kuasa bermanfaat bila Anda menanggung derita sakit atau cacat fisik, atau ketika Anda mau supaya ada seorang yang mengambil keputusan untuk Anda ketika Anda berhalangan tetap. Surat kuasa ini dapat juga disediakan bila Anda mau melaksanakan perjalanan ke luar negeri serta ada seorang yang menangani masalah Anda sepanjang Anda pergi.

Surat kuasa memungkinkan orang lain untuk melakukan tindakan mewakili Anda, khususnya selagi Anda tak dapat melakukannya sendiri. Anda mungkin saja memerlukan pertolongan orang lain, umpamanya untuk merampungkan masalah keuangan, hukum, atau memastikan aksi medis. Surat kuasa yang di buat dengan benar sangat mungkin orang lain mengerjakannya untuk Anda.

Memastikan Surat Kuasa yang Tepat

contoh surat kuasa

Tentukan apakah surat kuasa yang di buat berkaitan dengan segi keuangan.

Surat kuasa dalam soal keuangan terkait dengan pengurusan uang dari pemberi kuasa-atau orang yang memberi kuasa pada penerima kuasa-untuk mengatur aset mereka. Anda mesti bisa menyerahkan dokumen ini ke bank atau institusi lain bila Anda yaitu penerima kuasa yang memiliki hak lakukan transaksi keuangan atas nama pemberi kuasa.

Tetapkan apakah surat kuasa yang di buat berkaitan dengan segi medis.

Surat kuasa dalam soal perawatan medis memberi kewenangan pada seorang untuk bikin ketentuan medis untuk seorang yang berhalangan tetaplah. Anda mesti bisa menyerahkan dokumen ini ke tempat tinggal sakit, dokter, serta tempat lain ketika Anda sebagai penerima kuasa mesti memutuskan untuk pemberi kuasa.

Bila Anda mau bikin surat kuasa baik dalam segi keuangan ataupun medis, Anda tak mesti memberi kuasa pada orang yang sama untuk ke-2 hal semacam ini. Tetapi ke-2 orang penerima kuasa ini mesti bisa bekerja bersama dalam melakukan tindakan untuk penuhi kebutuhan Anda sebaik-baiknya, jadi pastikan orang-orang yang paling tepat.

Tetapkan apakah surat kuasa ini di buat supaya “berlaku seterusnya.”

Surat kuasa yang “berlaku seterusnya” bakal langsung berlaku ketika di tandatangani oleh pemberi kuasa serta tetaplah valid bila orang yang memberi kuasa ini berhalangan tetap.

Misalnya, banyak beberapa orang yang alami penyakit kritis memilih surat kuasa yang berlaku seterusnya sebab mereka mau supaya penerima kuasa bisa terus membuat ketentuan sesudah mereka tak dapat lagi mengemukakan kemauan mereka, serta lantaran penyakit yang mereka alami, surat kuasa ini dapat telah langsung berlaku ketika di tandatangani.

Bila kata ‘berlaku seterusnya’ tak dijelaskan dengan cara khusus, surat kuasa ini batal untuk hukum ketika pemberi kuasa berhalangan tetap.

Tetapkan apakah surat kuasa ini di buat dengan “masa berlaku.”

Surat kuasa dengan “masa berlaku” belum bisa dipakai hingga tanggal yang dijelaskan dengan cara khusus oleh pemberi kuasa. Misalnya, bila Anda membuat surat kuasa dalam soal keuangan ketika mau pergi ke luar negeri, Anda bisa mengatakan dengan cara khusus kalau dokumen ini baru berlaku pada tanggal Anda pergi.

Anda dapat juga memadukan surat kuasa dengan masa berlaku serta berlaku seterusnya. Surat kuasa ini belum berlaku hingga tanggal yang dijelaskan dengan cara khusus oleh pemberi kuasa (umpamanya waktu mulai berhalangan tetaplah) serta bakal terus berlaku sepanjang pemberi kuasa berhalangan tetap. Dalam soal ini, penerima kuasa mesti dapat menunjukkan kalau pemberi kuasa memanglah benar ada dalam keadaan berhalangan tetap sebelum surat kuasa ini bisa dinyatakan berlaku.

Surat kuasa ini tak dianggap legal di tiap-tiap negara, oleh karenanya Anda mesti meyakinkan ketetapan hukum yang berlaku di negara Anda sebelumnya bikin draf surat kuasa ini.

Janganlah membuat surat kuasa yang berlaku umum terkecuali bila Anda merasa meyakini.

Surat kuasa ini bakal memberi kuasa baik dalam soal keuangan ataupun medis pada pemberi kuasa. Anda mesti meyakinkan kalau surat kuasa yang Anda bikin sesuai sama keadaan Anda. Dalam kondisi spesifik, umpamanya bila berlangsung penyakit gawat, surat kuasa ini mungkin saja bisa dipakai.

Menentukan Seorang Penerima Kuasa

menentukan penerima surat kuasa

Pastikan seorang yang dapat Anda percaya.

Pastikan kalau orang yang Anda tentukan sebagai penerima kuasa yaitu orang yang betul-betul dapat dipercaya, tidak hanya mempunyai pengetahuan di bagian keuangan serta kesehatan sebab merekalah yang nanti bakal memutuskan dalam soal keuangan serta/atau perawatan kesehatan Anda. 

Pikirkan umur, keadaan kesehatan, serta rumah calon penerima kuasa.

Anda mesti memperhitungkan beberapa hal itu sebab siapa juga yang Anda tunjuk sebagai penerima kuasa, bakal memutuskan yang sangat penting untuk diri Anda.

Misalnya, penerima kuasa yang rumahnya jauh bakal kesusahan bila mesti berhubungan dengan bank Anda (bila surat kuasa berkaitan dengan segi keuangan) atau dokter Anda (untuk surat kuasa yang berkaitan dengan segi medis.)

Pikirkan agama serta pola hidup calon penerima kuasa.

Tidak hanya memilih seorang yang dapat Anda percaya sebagai pertimbangan yang paling utama, yakinkan juga kalau Anda memastikan pilihan atas basic pandangan moral serta agama supaya orang yang dipilih tak menentang kemauan Anda. Pastikan penerima kuasa Anda ingin tidak pedulikan kepercayaan pribadinya untuk memprioritaskan hasrat Anda.

Misalnya, ada beberapa orang yang menentang keras pemakaian alat picu jantung, alat-alat penyokong kehidupan, nutrisi serta cairan artifisial, sesaat ada beberapa orang yang begitu mensupport beberapa praktek ini.

Contoh Surat Kuasa

SURAT KUASA
Yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama                : …..
Pekerjaan         : …..
Alamat              : …..
Dengan ini memberikan kuasa kepada
Nama                : …..
Pekerjaan         : …..
Alamat              : …..
Untuk                : Mengambil uang diBank Nasional Indonesia sebesar Rp500.000
Surat kuasa ini dibuat karena saya sedang sakit dan perlu mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Demikian surat kuasa ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 22 November 2015
Yang menerima kuasa                                                                                Yang memberi kuasa
           …………………                                                                                               …………………..

Contoh Surat Kuasa Pengambila Gaji

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama                                :
Tempat/Tgl. Lahir         :
Tanda Pengenal             : KTP/SIM No. ..
Alamat                             :

Memberikan kuasa pengambilan gaji bulan ……….. karena saya sedang mendapatkan halangan (sakit), oleh sebab itu saya memberikan kuasa kepada :

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan